Kan ik een annulatieverzekering afsluiten ?

Ja, dan bent u verzekerd indien u wegens gegronde redenen niet zou kunnen vertrekken.  In de annulatieverzekering heeft u ook nog eens de vakantie-onderbreking.  Deze vakantie-onderbreking heeft als voorwerp de vergoeding van de verloren vakantiedagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken:

  • Ziekte, ongeval of overlijden van : de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- en aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilie.
  • De persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
  • De officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de eerste graad.
  • Voor verdere info : raadpleeg een verzekeringsagent.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *